MediYoga

Vill du skapa ökad balans fysiskt, mentalt och emotionellt?

MediYoga är en helhetsträning som stillar sinnet, ökar kroppsmedvetenheten och balanserar kroppens nerv- och hormonsystem. Den bidrar också till ökad rörlighet, flexibilitet och styrka.

MediYoga bygger på ett strukturerat system av pass och meditationer som anpassas för dina unika förutsättningar och behov. Den är vetenskapligt bevisad ha god effekt vid utmattning, psykisk ohälsa, ryggproblem, hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, sömnstörningar, ätstörningar, neurologiska sjukdomar och huvudvärk. Grunden och den röda tråden i träningen är andningen som är den del som tydligast knyter ihop de mentala och fysiska aspekterna.

Jag erbjuder både MediYoga kurser och individuellt anpassad MediYoga.

Vill du ha hjälp med en helhetssyn av din hälsa, hör av dig till anne@madebyanne.se.