Breathwork och Soulcoaching

Med den aktiva meditation som kallas breathwork kan du hjälpa kroppen att släppa stress, oro, trauman och lösa upp stagnerad energi. Regelbunden träning gör att du kan landa tryggt i din kropp och ta dig an dina utmaningar med ett större lugn.

I transformerande soulcoaching får du hjälp att se dig själv utifrån en högre medvetenhet. Vi har samtal kring ditt djupare varande och helande, jag hjälper dig med den förändring du vill uppnå och försöker hitta ditt högre syfte, så du kan växa och bli din egen magiker i ditt liv.